Contact Us

Our Location

Teledex Vietnam

 • Address:
  The Vista Building office
  628C Xa lộ Hà Nội,Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Telephone:
  028-38650167
 • Fax:
  028-38639263

TELEDEX VIETNAM là nhà cung cấp giải pháp toàn diện về Điện thoại cho khách sạn ( guestroom phone, restroom phone, lobby phone,..).Để biết thêm thông tin và báo giá sản phẩm ,vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc gửi thông tin về email : sales@teledex.vn

Contact Form

First Name:


E-Mail Address:


Enquiry:


Enter the code in the box below: