Teledex

Display: List Grid
Sort By:
Show:
Teledex Diamond+S-10
Nhiều khách sạn trên thế giới sử dụng điện thoại Teledex Diamond hơn cá...
Please Call
Teledex IPHONE A101
Dòng điện thoại khách sạn 1 line Có sẵn chức năng ExpressNet® br...
Please Call
Teledex IPHONE A103S
Dòng điện thoại khách sạn 1 line Có sẵn chức năng ExpressNet® br...
Please Call
Teledex IPHONE A105
Dòng điện thoại khách sạn 1 line Có sẵn chức năng ExpressNet® br...
Please Call
Teledex IPHONE A105S
Dòng điện thoại khách sạn 1 line Có sẵn chức năng ExpressNet® br...
Please Call
Teledex IPHONE A110
Dòng điện thoại khách sạn 1 line Có sẵn chức năng ExpressNet® br...
Please Call
Teledex IPHONE A110S
Dòng điện thoại khách sạn 1 line Có sẵn chức năng ExpressNet® br...
Please Call
Teledex IPHONE A205S
Dòng điện thoại khách sạn 2 line Có sẵn chức năng ExpressNet® br...
Please Call
Teledex IPHONE A210S
Dòng điện thoại khách sạn 2 line Có sẵn chức năng ExpressNet® br...
Please Call
Teledex IPHONE AC9105S
Dòng điện thoại 1 line hoặc 2 line ExpressNet® broadband-ready  EasyTouc...
Please Call
Teledex IPHONE AC9110S
Dòng điện thoại 1 line hoặc 2 line ExpressNet® broadband-ready  EasyTouc...
Please Call
Teledex IPHONE AC9205S
Dòng điện thoại 2 line ExpressNet® broadband-ready  EasyTouch™ voi...
Please Call
Display: List / Grid