Diamond L2-E 2 Line

Brand: Teledex
Product Code: DIA67159
Availability: In Stock
Price: Please Call

Diamond L2-E 2 Line

Dòng điện thoại khách sạn được sử dụng phổ biến hơn tất cả các điện thoại đã được dùng cho khách sạn. Diamond tiếp tục gửi đến dòng điện thoại với chức năng và chất lượng cho tất cả thương hiệu khách sạn nổi tiếng.

Đặc trưng:
Dòng điện thoại 2 line
Đàm thoại hội nghị 3 bên
Cổng truy xuất dữ liệu dễ dàng
Patent Pending MPC Circuitry
HAC/VC (ADA) Handset Volume Boost with 3 distinct levels
TeamNet High Speed Internet Connection Accessory Compatible
Patented MultiX Message Waiting Circuitry
Raised Red Message Waiting lamp
Tích hợp các chức năng cơ bản như Mute, Redial, Textured Finish
Faceplate điện thoại lớn
Điện thoại có thể để bàn hoặc gắn tường
Phím lập trình ẩn sau Faceplate

Thông số:
Footprint: 6.25 in x 9.0 in., 15.9 cm x 22.9 cm
Màu sắc: Black/ Ash
Trọng lượng: 2.3 lbs./ 1 kilo
Handset: Standard K Style (Euro Style optional), Hearing aid compatible
Handset Cord Length: 10 feet/ 3.05 meters
Line Cord Length: 10 feet/ 3.05 meters
Cáp thoại: 2 Pair Minimum
Tín hiệu: Standard 12 tone DTMF
Flash Timing: 600 ms
Message Waiting: 90-120 VDC
Operating Voltage: 24 to 56 VDC Non Polarity
FCC Specifications: Meets Part 15, Subpart J, Class A, Part 68
International PTT Registrations: Available upon request.
Safety Standard: ETL and CE
Ringer Equivalence: Z
Registered Connector: USOC RJ 14

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: