Tập đoàn WPP - GroupM

Write By: admin Published In: Enterprise Project Created Date: 2014-08-27 Hits: 6696

Hạng mục thi công:
- Hotel phone System
- NEC Pbx System
- Computer Network
- Data Center

Với tổng doanh thu hơn 260 triệu USD (RECMA: 2012), GroupM là tập đoàn truyền thông media hàng đầu của Việt Nam với hơn 50% thị phần và là nhà đầu tư lớn nhất trong ngành trong việc nghiên cứu phương tiện cung cấp thông tin và các phương tiện truyền thông độc quyền, và phát triển công cụ cho việc tối ưu hóa.

Introduction:
GroupM là công ty quản lý đầu tư phương tiện truyền thông hợp nhất của WPP, là công ty mẹ của các công ty con như Mindshare, Mediacom, Maxus, MEC và Xaxis. GroupM là tập đoàn quản lý đầu tư phương tiện truyền thông số 1 toàn cầu. Trọng tâm của GroupM là các thiết bị ứng dụng thông minh và mảng sản phẩm trí tuệ phục vụ cho hoạt động thương mại, đổi mới, và các dịch vụ truyền thông mới nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh cho khách hàng và các công ty của chúng tôi. GroupM Việt Nam hiện có hơn 220 người tại Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Tags: